Black onyx ring with snake eyes
Black onyx ring with snake eyes
Black onyx ring with snake eyes
Black onyx ring with snake eyes

Black onyx ring with snake eyes

Regular price $456.00 Sale

Black onyx ring with snake eyes


These rings are adjustable 

 

measure: 2.5 x 1 inch